Asgareth

Guild Name: Thetford Defender
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 272,070
Kill Fame: 0
FameRatio: 0

Guild History

Thetford Defender (47)