Crisis

Guild Name: Scelti
Alliance Name: ALEXA
AllianceTag:
DeathFame: 351,126,561
Kill Fame: 279,153,213
FameRatio: 0.8