Dip

Guild Name: Scelti
Alliance Name: ALEXA
AllianceTag:
DeathFame: 63,826,370
Kill Fame: 149,434,936
FameRatio: 2.34