Kaiserx

Guild Name: Desert Kings
Alliance Name: WIN
AllianceTag:
DeathFame: 5,525,443
Kill Fame: 3,669,255
FameRatio: 0.66