Kelandria

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 0
Kill Fame: 0
FameRatio: 0

Guild History

New Albion Stock Exchange (181)