Kreatyniarz

Guild Name:
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 28,756,176
Kill Fame: 16,869,528
FameRatio: 0.59

Guild History

1 A Akademia CRP (28)
BlackArmy
KFC (7)
Dark Hoods (3)

Kill & Death Fame History

Kill Fame

Death Fame

Last Deaths by killer

Regretsxdxd | Sep 6th, 2019 | Participants: IBarbaBrancaI | Regretsxdxd |
MordekaiserDiet | Sep 6th, 2019 | Participants: ZullDrack | MordekaiserDiet |
LayllaFox | Sep 5th, 2019 | Participants: LayllaFox | kalejin |
AresP | Sep 5th, 2019 | Participants: NiDiWL | Grizzlyx | AresP |
Pepesiq | Sep 4th, 2019 | Participants: Pepesiq | Zenway |
Galka | Sep 4th, 2019 | Participants: Galka | uouu |
SoulHK | Sep 2nd, 2019 | Participants: Ttuco | SoulHK |
Master14 | Sep 2nd, 2019 | Participants: Master14 | LuckyKid |
iWF | Sep 2nd, 2019 | Participants: PaoDiQueijo | iWF |
Master14 | Sep 2nd, 2019 | Participants: Master14 | LuckyKid |