Nik0tine

Guild Name: BMW
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 17,375
Kill Fame: 0
FameRatio: 0

Guild History

BMW (6)