Paxani4

Guild Name: Blaze
Alliance Name: ONIX
AllianceTag:
DeathFame: 1,492,106
Kill Fame: 3,107,069
FameRatio: 2.08

Guild History

Blaze (253)