Paxani4

Guild Name: Blaze
Alliance Name: ONIX
AllianceTag:
DeathFame: 7,095
Kill Fame: 7,653
FameRatio: 1.08

Guild History

Blaze (240)