Safarijim

Guild Name: New Albion Stock Exchange
Alliance Name: LAGG
AllianceTag:
DeathFame: 3,510
Kill Fame: 70,660
FameRatio: 20.13

Guild History

New Albion Stock Exchange (49)

new