Sasino

Guild Name: Albion Reborn
Alliance Name: ARCH
AllianceTag:
DeathFame: 26,712,521
Kill Fame: 14,233,839
FameRatio: 0.53