Sasino

Guild Name: Albion Reborn
Alliance Name: DTF
AllianceTag:
DeathFame: 12,801,553
Kill Fame: 8,396,404
FameRatio: 0.66