WarB0y

Guild Name: Delta Ozaukee
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 0
Kill Fame: 0
FameRatio: 0

Guild History

Delta Ozaukee (13)