Whales

Guild Name: Say My Metatrone
Alliance Name: POE
AllianceTag:
DeathFame: 109,222,901
Kill Fame: 156,252,217
FameRatio: 1.43