Adohi

Guild Name: Batt e os Primatas
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 0
Kill Fame: 0
FameRatio: 0

Guild History

Batt e os Primatas (13) First seen: 26 Jun 20 Last seen 24 Jan 21

Kill & Death Fame History

No valid history found

Last Deaths by killer

No Death history found