AKKO

Guild Name: Scelti
Alliance Name: ALEXA
AllianceTag:
DeathFame: 156,845,081
Kill Fame: 185,490,728
FameRatio: 1.18