ChessPinkman

Guild Name: Crown Fall
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 1,367,073
Kill Fame: 1,549,243
FameRatio: 1.13