Waja

Guild Name: Glorious Confrerie
Alliance Name: MDR
AllianceTag:
DeathFame: 1,453,879
Kill Fame: 1,430,007
FameRatio: 0.98

Guild History

Glorious Confrerie (11)