Waja

Guild Name: Glorious Confrerie
Alliance Name:
AllianceTag:
DeathFame: 28,182
Kill Fame: 9,256
FameRatio: 0.33

Guild History

Glorious Confrerie (10)