Waja

Guild Name: Glorious Confrerie
Alliance Name: MDR
AllianceTag:
DeathFame: 1,957,455
Kill Fame: 2,069,694
FameRatio: 1.06

Guild History

Glorious Confrerie (12)